خط مشی و اهداف

شرکت توسعه بازار داچی يکي از شرکت­ های برتر مشاوره بازاريابی و پژوهش بازار در منطقه خاورميانه مي­‌باشد. موفقيت اين شرکت بسيار وابسته به تعهد و احساس مسئوليت همکاران باهوش، خبره و با تجربه داچی در سراسر منطقه بوده و اين مسئله سرلوحه ماموريت داچی قرار گرفته است.

اهداف داچی

 •       توسعه بازارهای صادراتی محصولات ايرانی
 •       حضور در عرصه پژوهش جهانی بازار
 •       بهبود مستمر خدمات ارايه شده
 •       پرورش نيروی انساني توانمند و کارآمد
 •       ارايه خدمات مکمل بازاريابي و توسعه بازارهای تخصصی در صنايع مختلف

خط مشی کيفی داچی

موارد زير همواره به عنوان خط مشی کيفيت خدمات ارايه شده در سام مورد توجه بوده است. ما معتقديم اصلي­ ترين استراتژی همکاری و بازاريابی در داچی رعايت اصول زير مي­ باشد.

 •       خدامحوری، خودباوری و خرد جمعی
 •       پاسخگويی سريع به مشتريان
 •       قانون مداری
 •       به کارگيری دانش و تکنولوژی در مقاصد انسان دوستانه
 •       اتمام پروژه با کيفيت و زمان قابل قبول
 •       حفظ کيفيت و به کارگيری استانداردهای جهانی در گزارشات ارايه شده
 •       ايجاد روحيه کارگروهی در سازمان
 •       بهره ­گيری از خلاقيت و نوآوری
 •       در نظر گرفتن مصالح مشتری
 •       حضور مستمر و همراهی مداوم با مشتريان
 •       صداقت و راست گويی
 •       رازداری، حفظ امانت و محرمانگی اطلاعات مشتريان
 •       همکاری مبتني بر صميميت و اعتماد متقابل
 •       پايبندی به تعهدات